Asymetria Informacji

Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której, jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm rynkowy nie zapewnia ich optymalnego rozmieszczenia. Asymetria informacji jest najczęściej rozpatrywana w odniesieniu do rynku dóbr i usług, rynku ubezpieczeń, rynku pracy oraz rynku źródeł finansowania.

symetria informacji polega na niejednakowym rozkładzie informacji ważnych dla podmiotów transakcji. Osoba posiadająca pełną wiedzę, przekazuje drugiej stronie zazwyczaj tylko część informacji, co może skutkować nieetycznymi działaniami (np. podanie fałszywych informacji) w celu zwiększenia swoich korzyści. W przypadku asymetrii informacji rynek nie jest w stanie działać efektywnie, jest to możliwe dopiero w sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy rynku mieliby taki sam dostęp do informacji w równym czasie, jednak taka sytuacja jest nierealna w prawdziwym świecie. Zjawisko to niesie za sobą negatywne skutki dla wszystkich uczestników rynku, jednak nie jest możliwe zlikwidowanie go.

Zjawisko asymetrii informacji zostało dostrzeżone m.in. przez George’a A. Akerlof’a, który w 1970 roku w artykule „The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” opisał dokładnie jak niepełna informacja wpływa na funkcjonowanie rynków, za co w 2001 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Przykłady asymetrii informacji:

  • kupujący ma mniejszą wiedze na temat produktu od sprzedawcy,
  • właściciele firm mają mniej informacji na temat swojej firmy od menadżerów,
  • pracownicy wiedzą więcej o swoich kwalifikacjach od pracodawców,

Dzięki takim narzędziom informatycznym jak np. internet, gdzie w szybki sposób można wymieniać się informacjami na każdy temat, coraz większa liczba osób ma szeroki dostęp do informacji. To umożliwia pogłębianie swojej wiedzy na dany temat, zdobywanie potrzebnych informacji oraz łatwiejsze podejmowanie decyzji. Dzięki takim narzędziom można ograniczyć asymetrie informacji.

 

Źródło: mfiles.pl/pl/index.php/Asymetria_informacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *